Begynne å fly?

Steigen Luftsportsforening drifter Engeløy Flyplass, Elvik, men er ikke selv en operativ flyklubb. Isteden har vi samarbeid med både Salten Sportsflyklubb og Bodø Flyklubb. Begge disse har base på Bodø Lufthavn der de har hver sine klubbhus og hangarer. Klubbene driver skoling i Salten regionen innenfor hver sine segmenter, og bruker Engeløy Flyplass Elvik mye og deltar ofte på våre arrangementer. Det sitter representanter fra begge klubber i styret til Steigen Luftsportsforening.

Salten Sportsflyklubb:

Sportsfly og mikroflyklubb.

Facebook: https://www.facebook.com/saltensportsfly

Webside: http://www.saltenmikro.no/

Bodø Flyklubb:

Motor/PPL

Facebook: https://www.facebook.com/bodoflyklubb

Webside: https://www.bofly.org/