Innkalling til Årsmøte 2024

Oppdatering 17.05.2024: årsmøtet utsettes til fredag 24.05.2024 kl 19:00. Dette pga dårlig værmelding for i morgen.

Årsmøte i Steigen Luftsportsforening avholdes lørdag 18.05.2024 kl 19:00.

Sted er som vanlig flyplasshytta på Engeløy flyplass, Elvik (ENEN).


Dersom møtet må utsettes på grunn av for dårlig fly-vær, flyttes møtet til uka etter. Dette av hensyn til de mange medlemmene som kommer med fly til møtet.
Eventuell info om utsettelse blir publisert på Facebook og nettsidene like før møtet. Saker til møtet må sendes inn til post@engeloyflyplass.no senest 2 uker før møtestart. Saksliste blir låst og sendt ut til medlemmer en uke før møtet.

Styret kommer til å legge fram forslag om vedtektsendring som gjelder §7 årsmøtet. Endringen som forslås er at første setning som er: «Foreningens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen 1. juni.» Endres til: «Foreningens øverste organ er årsmøtet som holdes hvert år innen 1. juli.»

Bakgrunn for dette er at det mange år har vært vanskelig å få avholdt årsmøte på flyplassen før 1.juni pga dårlige baneforhold i starten av mai, og dårlig flyvær mot slutten av mai.

Se her for nåværende verv og kontaktdetaljer. http://www.engeloyflyplass.no/om/verv

Ta gjerne kontakt med en av oss i styret hvis du har spørsmål eller innspill.

Velkommen til årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Steigen Luftsportsforening

Oppdatering 08.05.2024: Saksliste er sendt ut pr mail til alle medlemmer, og ligger også litt lengre ned på siden her.

Dette innlegget vart lagt inn i Alle kategorier. Bokmerk fastlenkja.