Godt nyttår i 2015!

På flyplassen i år vil blant annet jobbing på klubbhytta bli prioritert for å få den klar til bruk for medlemmer og andre besøkende fra inn- og utland. Her er det stor mulighet for å få bedra ved hjelp av dugnadstimer. Ellers har vi arvet en profesjonell vindmåler og andre sensorer fra vegvesenet som skal settes opp på flyplassområdet. Det gamle vær-systemet som ligger ca 900 meter øst av stripa, har for lengst gjort nytten sin og fortjener en velfortjent pensjonist tilværelse.

Flyplassen kan brukes nå på vinteren, men vi anbefaler å gjøre gode vurderinger før den benyttes. Vinteren er en utfordrende tid og selv om dekket egner seg godt til bruk også om vinteren, kan en telefon for å innhente siste «update» om vær og banestatus, ofte være veldig smart ting å gjøre. Dekket er ofte hardt store deler av vinteren, men når frosten begynner å gå i bakken, har vi 1-2 måneder der det ikke er forsvarlig å bruke stripa. Dette på grunn av «låsing» av vannstanden under banedekket og dermed svært bløtt banedekke og svært stor rullemotstand. Østavinden som vi ofte har i forbindelse med pent vintervær, skal man også tenke over før et flybesøk. Vind fra sektoren øst til sør kan gi utfordrende og i verste fall farlige situasjoner om man ikke vet hva man gjør. Og som alltid på slike ubemannede flyplasser, så må man (såfremt ingen andre har sjekket) alltid overfly i lav høyde for å sjekke at banen ser egnet ut, før man lander. Gyldig operativ informasjon for flyplassen ligger som vanlig på nettstedet http://enen.engeloyflyplass.no. Denne siden må alltid sjekkes før besøk.

Ellers blir faktura for medlemskontingent for Steigen Luftsportsforening (foreningen som drifter Engeløy flyplass), sendt ut nå i januar. Her er det også informasjon om innhenting av stående tillatelse for bruk av stripa i 2015. Håper alle medlemmer i 2014 opprettholder sitt medlemskapet, og at så mange som mulig interesserte som ikke er medlem, melder seg inn i foreningen. Medlemmer er gull verdt for utvikling og driften av stripa, både i form av kontingenter, men ikke minst på grunn av det miljøet som dannes av medlemmene. Årsmøtet bruker å være i slutten av mai/begynnelsen av juni, og blir ofte en slags åpning av flyplassens sommer-sessong. Dato og nærmere info kommer senere i vinter.

Vi håper på et givende fly år både i tilknytning til Engeløy flyplass og for andre småflymiljøer rundt omkring. Godt nyttår alle luftsports interesserte!

Dette innlegget vart lagt inn i Alle kategorier, Informasjon. Bokmerk fastlenkja.