«SITRAP» fra steigen 17. november

Situasjonsrapport fra Steigen:

Vi har fått en del PR de siste dagene, både i avisene og i radioen. Og det ser vi på som positivt for prosjektet. Vil vil imidlertid poengtere at flystripa, som vi helst liker å kaller den, eies og drives av ”Steigen Luftsportsforening”. Der er også luftsportsklubbene i Bodø med. Etter to og et halvt år med planlegging startet vi med det praktiske arbeidet i juli i år. 24. september kom Maskinsentralen AS med gravemaskin og det har nå virkelig begynt å vises at vi har noe på gang.

Vi har fått gravd kanaler på sidene, matjorda er fjernet, vi har fått gravd ned drensrør. Nå holder vi på med å kjøre kalksand inn på stripa. Dette for å bygge den litt opp i forhold til terrenget rundt. Før vi gir oss i høst håper vi å få planert stripa slik at underlaget kan få ”satt seg” i løpet av vinteren. Til våren kjører vi tilbake noe av matjorda så vi får noe å så i.

Så håper vi at vi så smått kan ta stripa i bruk utpå høsten 2009. Folk her har vært utrolig greie og stilt opp på dugnad. Særlig skal det nevnes at utrolig mange har brukt mye av tida si uten at de har noen direkte interesse av prosjektet. De synes det er spennende og artig være med på noe litt utenom det vanlige.

Gravemaskinen har vært i sving i 165 timer hittil, og da alltid sammen med to til tre mann med traktor for å kjøre unna jord og røtter, kjøre sand, legge rør osv. Vi har også brukt mye tid på å rydde skog, og anslår nå å nærme oss 500-600 dugnadstimer hittil.

Knut Skogmo er fyrbøter

Johan Hansen, Knut Skogmo, Harald Elvik, ???, ???, ???

Innflyging mot sørvest. Stripa vises ikke, men kommer til å ligge rett til venstre for det avlange jorde(ne) etter øya i bildet.

Lagt inn i Alle kategorier, Tilbakeblikk | Kommentarar avslått på «SITRAP» fra steigen 17. november

Avisa Nordland

2008.11.14 Avisa Nordland (pdf)

Lagt inn i Alle kategorier, Medieoppslag | Kommentarar avslått på Avisa Nordland

30. oktober 2008

Endelig er arbeidet på flystripa i gang. Engeløy flyplass, Grådussan er et skritt nærmere realisering. Etter vel to og et halvt år med spekulering, planlegging, skriving av diverse søknader og en masse venting er vi nå kommet i gang med gravinga. Etter skoging og Les meir

Lagt inn i Alle kategorier, Tilbakeblikk | Kommentarar avslått på 30. oktober 2008

Oppmåling 1. oktober

Endelig er arbeidet på flystripa i gang. Engeløy flyplass, Grådussan er et skritt nærmere realisering. Etter vel to og et halvt år med spekulering, planlegging, skriving av diverse søknader og en masse venting er vi nå kommet i gang med gravinga. Etter skoging og klargjøring siste par måneder, kom Sven Steien 23. sept med sitt eminente GPS-utstyr og hjalp til med bl.a. å markere senterlinja. 24. september startet vi med å grave kanaler.

Vi har nå 1. oktober så vidt begynt med å planere traseen for stripa. Bilder derfra kommer senere. Som en kan se av bildene skal det ikke bli mye hinder i utflyvningen i noen av retningene.

 

Lagt inn i Alle kategorier, Tilbakeblikk | Kommentarar avslått på Oppmåling 1. oktober

6. juli 2008

Starten av arbeidet på selve flyplassen. Hovedjobb er å skoge området slik at alt blir klart til gravemaskin og traktorarbeidet kan starte.

Kafferast. Johan Hansen var også med, men ble ikke med på bildet.

Lagt inn i Alle kategorier, Tilbakeblikk | Kommentarar avslått på 6. juli 2008

Flynytt

2008.02.?? Flynytt (pdf)

Lagt inn i Alle kategorier, Medieoppslag | Kommentarar avslått på Flynytt

Radio Nordsalten

2007.09.?? RadioNordsalten (mp3)

Lagt inn i Alle kategorier, Medieoppslag | Kommentarar avslått på Radio Nordsalten