Bli medlem

Ved medlemskap i Steigen Luftsportsforening støtter du foreninga, samtidig som du kan nyte godt av medlemsfordeler. Fordelene er stemmerett på årsmøtet, tillatelse for bruk av klubbhus på stripa og diverse fasiliteter, samt at du støtter en god sak og videre utvikling av stripa.

Medlemsavgift er 300 kr pr år for personmedlemmer.

Foreningen har også klubb medlemskap for luftsportsklubber. Medlemsklubber er Bodø Flyklubb og Salten Sportsflyklubb.

Vi har i 2021 også opprettet støttemedlemskap. Støttemedlemskap er for deg som ikke benytter flyplassen til luftsport, men som ønsker å støtte opp om flyplassen og driften av denne.

Støttemedlemsskap koster 100 kr pr år.

Dersom du ønsker å bli medlem kan du fylle ut skjemaet endenfor. Vi vil da legge deg inn i medlemsdatabasen og sende deg faktura for medlemskontingent. Denne er for kalenderåret 2021 på 300 kroner for aktive medlemmer. Det er også mulig å melde seg inn som støttemedlem til kr 100.

Navn*

Telefonnummer*

E-post

Adresse

Postnummer og sted

Annen klubbtilhørighet

Type medlemskap
Vanlig medlemskapStøttemedlemskap
Eventuelle kommentarer

For å hindre automatiske og falske innsendinger av
skjema, må tegnene under skrives inn i feltet
captcha