«SITRAP» fra steigen 17. november

Situasjonsrapport fra Steigen:

Vi har fått en del PR de siste dagene, både i avisene og i radioen. Og det ser vi på som positivt for prosjektet. Vil vil imidlertid poengtere at flystripa, som vi helst liker å kaller den, eies og drives av ”Steigen Luftsportsforening”. Der er også luftsportsklubbene i Bodø med. Etter to og et halvt år med planlegging startet vi med det praktiske arbeidet i juli i år. 24. september kom Maskinsentralen AS med gravemaskin og det har nå virkelig begynt å vises at vi har noe på gang.

Vi har fått gravd kanaler på sidene, matjorda er fjernet, vi har fått gravd ned drensrør. Nå holder vi på med å kjøre kalksand inn på stripa. Dette for å bygge den litt opp i forhold til terrenget rundt. Før vi gir oss i høst håper vi å få planert stripa slik at underlaget kan få ”satt seg” i løpet av vinteren. Til våren kjører vi tilbake noe av matjorda så vi får noe å så i.

Så håper vi at vi så smått kan ta stripa i bruk utpå høsten 2009. Folk her har vært utrolig greie og stilt opp på dugnad. Særlig skal det nevnes at utrolig mange har brukt mye av tida si uten at de har noen direkte interesse av prosjektet. De synes det er spennende og artig være med på noe litt utenom det vanlige.

Gravemaskinen har vært i sving i 165 timer hittil, og da alltid sammen med to til tre mann med traktor for å kjøre unna jord og røtter, kjøre sand, legge rør osv. Vi har også brukt mye tid på å rydde skog, og anslår nå å nærme oss 500-600 dugnadstimer hittil.

Knut Skogmo er fyrbøter

Johan Hansen, Knut Skogmo, Harald Elvik, ???, ???, ???

Innflyging mot sørvest. Stripa vises ikke, men kommer til å ligge rett til venstre for det avlange jorde(ne) etter øya i bildet.

Dette innlegget vart lagt inn i Alle kategorier, Tilbakeblikk. Bokmerk fastlenkja.