Status baneforhold pr 17.05.2024

Tela sitter enda litt i et stykke under gresset. Banen var tør og fin 17.mai, men opplevdes som myk og ujevn.

Vi venter noen dager på at tela slipper, så skal banen tromles.

For lette fly med litt bredde på hjulene er det pr i dag veldig fine forhold. Tyngre fly bør vente med å bruke flyplassen til etter tromling, da de kan synke igjennom og lage dype spor i dekket.

Flyplassen sett fra 1500fot 17.05.2024
17.05.2024
Dette innlegget vart lagt inn i Informasjon med merkelappane . Bokmerk fastlenkja.