Baneforhold 27/5-2022


I dag skal årsmøte avholdes. Banen er nyklipt, men det rapporteres om stor rullemotstand. Forholdene i lufta kl 15:00lt er fine. Vind fra vest 8-10kts.

Mellom Bodø og Engeløya var det på dagen i dag en del lave skyer, men fine forhold via Nordfolda.

Det vil bli mulighet for å delta på møtet via Teams også. Magnus, Edvin og Stian har ankommet flyplassen allerede.

 

link til teamsmøte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWY0MmM1NzYtMWU3ZS00YzQ4LWIxZTktN2E5MjFmODM1ZDIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e191efc2-106e-416d-b137-5e796d3d3e58%22%2c%22Oid%22%3a%223d38d0c9-084e-4d63-b93c-07e98a593a81%22%7d

 

Dette innlegget vart lagt inn i Alle kategorier, Informasjon. Bokmerk fastlenkja.