Steigen Midnight Sun Event 16. juni 2012

Den 16. juni var det stor flyaktivitet ved Grådussan flyplass på Engeløy i Steigen. Tolv mikrofly og seks småfly hadde flydd inn fra Bodø tidligere på kvelden. Ett mikrofly hadde flydd fra Fauske direkte til Steigen og ett mikrofly var stasjonert i Steigen hele helga. De gjestende flyene ble tatt imot på beste måte med Harald Elvik og Magnus Skogmo som bakkemannskap, radiooperatører og parkeringskoordinatorer. I alt var det 20 fly i Steigen samtidig og det er ny rekord. Den tidligere rekorden fra åpningen av flyplassen i 2010 lød på 14 fly. 20 fly totalt var et resultat av kjempeflaks med været og månedsvis med planlegging.

Ideen med å arrangere Steigen Midnight Sun Event (SMSE) ble presentert for leder Salten

mikroflyklubb i januar 2012. Thor Solø og Lars Lundberg hadde diskutert hvordan Salten mikroflyklubb og mikroflyging generelt kunne markere seg i forbindelse med flystevnet 16.-17. juni.

Ideen med å arrangere en mikroflytur under midnattssol ble godt mottatt og alle var enig at en flytur til Steigen var en flott idé. Vi som flyr mikrofly i Bodø er godt kjent med Steigen Luftsportsforening sin flotte gressbane 80 km i luftlinje fra Bodø.  Det syntes som en god ide å vise mikroflypiloter fra Østlandet hvordan hav og fjell bader i midnattssol her i nord.

Salten mikroflyklubb startet planlegging av flygingen med fokus på sikker forflytning langs kysten nordover fra Bodø og sikker trafikkavvikling i Steigen. Planleggingsmøter ble avholdt hvor det ble lagd en grov plan for hvordan vi skulle få forflyttet et ukjent antall flymaskiner fra Bodø til Steigen på en sikker og effektiv måte. Utfordringen slik vi så den da, var å få til en sikker og effektiv trafikkavvikling underveis og ikke minst i Steigen.

Grådussan er en ubemannet flyplass hvor ansvar for adskillelse fra annen trafikk ligger helt og holdent på pilotene som flyr. Det handler om å se og bli sett, forholde seg til publiserte prosedyrer samt kommunisere egne intensjoner på radio, slik at andre fly i samme luftrom kan planlegge sin flygning og igjen rapportere på radio hva de tenker å gjøre. Dette er forskjellig fra Bodø hvor en flygeleder i tårnet tilrettelegger for trygg og smidig trafikkavvikling, ved å gi instruksjoner og klareringer til flyene i lufta og til flyene på bakken. Det skulle senere vise seg at ingen av våre bekymringer i forhold til smidig trafikkavvikling slo til. Flinke mikroflygere ankom Steigen som perler på en snor.

Da planen begynte å ta form ble det koordinert med Bodø Control, Bodø Tower og AIS/ Notam om hvordan alle praktiske detaljer kunne gjennomføres på best mulig vis. Tårnet i Bodø planla tidlig med en ekstra flyveleder på jobb lørdag ettermiddag og kveld. Dette for å kunne håndtere den ekstra GA-trafikken de ble forespeilet. Bodø ctrl mente vi hadde tenkt på det meste og var enig i vår plan som i korte trekk gikk ut på å sende de raskeste først i puljer á 3 fly, trafikk nordover i 3500 ft og sørover i 2500 ft. AIS/Notam var veldig behjelpelig med å informere om hvordan vi enklest skulle få til å levere så mange som 45 flyveplaner samtidig og benyttet anledningen til å bemerke at de blir meget glade når folk bruker IPPC. Planleggingen innebar også et åpent starttidspunkt for SMSE siden ingen kunne si med sikkerhet når vi fikk lov å begynne å fly. Flyshowet skulle være ferdig på lørdag 1800 så vi planla på første take off fra Bodø ca 2000. Da lørdagen kom viste det seg at vi fikk lov å sende fly allerede 1830 så de første flyene dro til Steigen tidlig. Dette mens Operativ leder for SMSE holdt brief på engelsk for Luftforsvarets piloter, tyske mikroflypiloter og norske tilreisende småfly- og mikroflypiloter som skulle delta på SMSE. På briefen fikk pilotene presentert vær, rute som skulle flys og hvordan flyturen skulle utføres. Kart med nødvendig informasjon og inntegnet rute ble utdelt. De pilotene som fløy mens briefen foregikk hadde fått kart og brief tidligere på dagen. Dette for å få all flyging til og fra Steigen den lørdagen noenlunde koordinert og etter samme mal. Ole Sommarset gjorde en kjempejobb med det datatekniske og audiovisuelle i forbindelse med briefen og generelt i planleggingen av SMSE.

Ti av de gjestende mikroflyene på BAS 2012 fra Jarlsberg mikroflyklubb deltok dessverre ikke på SMSE da de vurderte værmeldingene og satte kursen sørover på lørdagskvelden. Det for å unngå å bli sittende værfast i Bodø. De er hjertelig velkomne til Bodø og Steigen ved en senere anledning.

Fire mikrofly fra Tyskland med åtte personer om bord deltok på SMSE. De var svært fornøyde med Grådussan flyplass og SMSE.

Breezer mikrofly cruiser på 108 knop med Rotax 100hp motor.

Fire Breezer mikrofly.

Steigen luftsportsforening hadde ordnet alt det praktiske; søknader om utvidet åpningstid for flyplassen, parkering for alle gjestende fly, at brannvesenet var på plass hele kvelden og bespisning. Tilreisende piloter fikk kjøpt førsteklasses grillmat, kaffe, vafler og brus fra campingvogna som Engeløyværingene driftet hele kvelden.

De som kom på besøk via luftveien gikk til dekkede bord. Flere representanter fra lokalbefolkningen, både to- og firbente, koste seg med grillmat og flyaktivitet i finværet.

Luftforsvaret stilte med 4 Saab Safari og 5 piloter.

Operativ leder for Steigen Midnight Sun Event fikk haik fra Bodø med LN-YBB og var meget fornøyd. Et fantastisk flott mikrofly fløyet av eier Per Arve HeggumJ

LN-YWI er et rask mikrofly av type MCR 01 og det raskeste av alle flyene som deltok på Steigen Midnight Sun Event. Et raskt google-søk avslører cruise på 146 knop. Piloten kunne rapportere om cruise på 140 knop. Bergen –Brønnøysund ble unnagjort på 2:37 med denne maskinen.

Mikrofly kommer i mange varianter. Nærmest en RANS S6 som har en Rotax- motor med 80 hestekrefter.

I ettertid har man blitt noen erfaringer rikere. Alt gikk ikke nøyaktig som planlagt, men ingenting av det som skjedde kom som noen overraskelse. I planleggingsmøtene hadde vi sett på de fleste «what if’s» i forhold til gjennomføringen av en event slik som SMSE.

Jeg ønsker spesielt å sende en takk til alle som har bidratt i forbindelse med planleggingen av SMSE og da vil jeg spesielt nevne Bjørnar Jakobsen, Vidar Kilen og Ole Sommarset.

Harald og Marit Elvik, Magnus Skogmo og Sven Steien i Steigen luftsportsforening, samt flere personer fra lokalmiljøet, har gjort en kjempejobb med å gjøre klart i Steigen slik at at alle besøkende fikk oppleve en flott kveld med masse fly, flyprat og grillmat.

Steigen er et nydelig sted med en flott flyplass. Deltakerne på SMSE kommer helt sikkert tilbake ved en senere anledning 🙂

 

Yngve Sjøberg
Operativ leder
Steigen Midnight Sun Event

Dette innlegget vart lagt inn i Alle kategorier, Tilbakeblikk. Bokmerk fastlenkja.